OBRÓBKA KOŁNIERZY

Obróbka kołnierzy

Mobilne obrabiarki kołowe umożliwiają obróbkę kołnierzy w połączeniach rurociągów , wymienników ciepła, silosów. Planowania fundamentów pod łożyska obrotowe dźwigów, koparek oraz innych urządzeń obrotowych gdzie jest potrzeba nadania precyzyjnej płaszczyzny stykowej.
Funkcjonalność, specyfika i budowa segmentowa mobilnych obrabiarek kołowych pozwala na wykonanie obróbki na trudno demontowalnych lub wielkogabarytowych elementach. Pozwala to na skrócenie czasu naprawy oraz duże zredukowanie kosztów.